Riktlinjer

Saker vi alla bör vara överens om

» ”Din häst är min och min häst är din”. Se och bry dig om de andras hästar som om det vore din egen – ju fler ögon desto större sannolikhet att eventuella skador eller sjukdomstecken upptäcks och att hästens behov uppmärksammas och tillgodoses.

 » Hästen ska ses till varje dag. Förutom mockning, byte av vatten och påfyllning av hinkar och höpåsar ska någon, ägare eller annan utsedd för dagen, ansvara för att hästen är kontrollerad och omvårdad.

» Hästarna måste få vistas ute i rasthagen varje dag – oavsett väder (Självklart förekommer det extremfall som rubbar även den punkten)

» God stallmiljö går före vår egen bekvämlighet. Stalldörrarna hålls öppna så långt det går. Om risk finns för att vattnet fryser, stängs dörrarna och de av länsstyrelsen godkända fläktsystemen sätts på.

» Städning av stallet en gång i veckan behövs för att hålla ordning och för att inte bakterier och svampar ska kunna bilda bo. Städning av allmänytorna gör vi efter veckoschema. Ta även för vana att hålla krubba och vattenbehållare rena.

» Två kärror per häst och vecka mockas ur hagen där din häst går. Att vattenkaret där är fräscht och påfyllt, ansvarar hästägarna till respektive hage om.

» Ta gärna med vänner, hund och familj till stallet – kanske finns möjlighet att låna en av våra andras hästar för gemensam ritt. Det är däremot viktigt att de du tar med dig, förstår och följer de rutiner vi har i stallet och respekterar att det är hästarnas hem och allas vår "fristad". Hundar hålls kopplade. All vistelse i stallet sker på egen risk.

» Inget skitsnack om stallkamraterna! Vi har alla ridit länge nog för att veta att det bara skapar magont, osämja och konflikter. Gör upp öga mot öga istället om det behövs. Ta för vana att hålla varandra bakom ryggen om ni hör illamenat prat om din stallkamrat. På så sätt kan vi skapa en trygg, rolig och trivsam miljö för oss allihop.

 

Sommar

I juli går de hästar som är kvar hemma på sommarbete eller sköts om kollektivt av de som väljer att ha sina hästar inne nattetid. 

Vill du inte ha din häst på dygnet-runt-bete har den med andra ord tillgång till box men du ansvarar alltså själv för att din häst får mat, släpps ut och tas in under juli månad.

Om vädret och tillgången på bete tillåter, får de som vill, ha hästarna kvar på bete under hela eller delar av augusti till reducerad stallhyra. Oavsett alternativ krävs det så klart att din häst har sällskap av andra.

 

Parasitprogram

För att undvika överanvändning av avmaskningsmedel och risk för resistens är Stall Skoghem anslutna till SVAs parasitbekämnings-program. Endast de hästar som har behov av avmaskningsmedel, behandlas. För att hålla nere parasittrycket i marken krävs att hästägarna kontinuerligt mockar sin hage.